Apărarea intereselor motocicliștilor


Despre noi

ARBRRO
Asociatia Romantic Bikers - Riders' Rights Organisation (Organizație pentru drepturile motocicliștilor)

Scopuri

Scopurile asociației sunt reprezentate de apărarea drepturilor și promovarea intereselor motocicliștilor, susținerea de activități dedicate siguranței rutiere a motocicliștilor, inițierea unor evenimente, reuniuni, acțiuni și campanii în beneficiul comunităților de motocicliști.

Asociația susține recunoașterea oficială a aspectelor pozitive ale motociclismului ca mijloc practic de transport, care are ca efecte incluziunea socială, reducerea ambuteiajelor în trafic, ocuparea unui spațiu mai redus pentru transport și parcare.

Asociația promovează aspectele recreaționale pozitive ale motociclismului, în special a celui tip touring, ca fiind sănătoase, dezvoltând aptitudini și care aduce beneficii comunităților și persoanelor prin intermediul turismului în Europa și în toată lumea.

Asociația solicită organismelor guvernamentale și legislative să adopte prevederi favorabile transportului prin intermediul motocicletei și utilizării acesteia în scop recreațional, în cadrul politicilor, planificărilor și legislației.

Asociația susține faptul că siguranța rutieră este importantă și că reprezintă o responsabilitate comună a tuturor utilizatorilor, a producătorilor de motociclete, a autorităților și a entităților responsabile pentru infrastructură.

Asociația recunoaște faptul că motocicletele au caracteristici diferite față de alte vehicule și subliniază necesitatea soluționării necesităților specifice motocicliștilor.

Obiectivele asociației:
- Asociația promovează și apără utilizarea cu considerație a tuturor drumurilor publice de către motocicliști.

- Asociația se opune restricționării drepturilor de circulație ale motocicliștilor, care ar împiedica motocicliștii să circule pe drumuri publice

- Asociația susține drepturile utilizatorilor de a aduce modificări motocicletelor lor, cu condiția ca modificările să nu compromită siguranța acestora și să nu determine creșterea unui impact negativ asupra mediului înconjurător. Asociația susține omologările de tip care permit eliminarea barierelor în calea comercializării de motociclete, însă se opune restricțiilor care vizează modificarea motocicletelor de către posesori. Susținem aprobarea și omologarea motocicletelor de serie redusă sau unicat

- Asociația recomandă ca în cadrul școlilor de șoferi și al activităților de eliberare de permise pentru toate categoriile de permise conștientizarea cu privire la motociclete, scutere și mopede să devină un element obligatoriu

- Asociația dorește să promoveze utilizarea motocicletelor prin obținerea de scutiri pentru motocicliști cu privire la taxele din schemele de taxare pentru utilizarea drumurilor publice și în special cu privire la taxa pentru ambuteiaje. Asociația susține măsurile fiscale care promovează utilizarea motocicletelor

- Asociația se opune discriminării motocicliștilor

- Asociația încurajează utilizarea motocicletelor pentru mobilitate personală și recreere, având în vedere că acestea au un impact global mai redus asupra mediului comparativ cu orice alt vehicul motorizat, utilizând mai puține resurse și contribuind mult mai puțin la ambuteiaje în trafic

- Asociația susține producătorii care vizează reducerea efectelor negative pe care le au motocicletele asupra mediului, fără afectarea în mod negativ a eficienței acestora

- Asociația susține măsurile de control activ al respectării normelor în locul unor măsuri automate care să vizeze respectarea normelor actuale privind zgomotul și emisiile, în locul adoptării unor limite noi mai restrictive. Asociația încurajează motocicliștii să utilizeze sisteme de evacuare aprobat pentru utilizarea pe drumurile publice

- Asociația susține reciclarea eficientă a pieselor de motocicletă, în absența introducerii unor restricții nenecesare

- Asociația se va alia cu alte organizații care urmăresc interesele motocicliștilor, cu condiția ca aceste alianțe să nu creeze conflicte de interese cu activitatea de bază de apărare a drepturilor motocicliștilor

- Asociația va iniția și menține contacte cu organizații și organisme internaționale, precum și cu alte asociații similare de pe plan național și internațional, în condițiile în care acest lucru nu va afecta scopurile asociației

- Asociația solicită autorităților responsabile cu infrastructura ca la planificarea și construirea de structuri rutiere, întreținerea acestora și amplasarea de mobilier stradal și la efectuarea de reparații să manifeste un nivel maxim de conștientizare a caracteristicilor deplasării cu motocicleta și să utilizeze practici „motorcycle friendly” în aceste domenii

- Asociația susține măsurile destinate îmbunătățirii instruirii inițiale a motocicliștilor, precum și instruirea post-testare pe baze voluntare

- Asociația susține practici de asigurare care să fie corecte și accesibile pentru toate motocicletele și motocicliștii

- Asociația susține furnizarea a suficiente locuri de parcare pentru motociclete, care să satisfacă cererea curentă și viitoare, de către autoritățile naționale și locale, care să fie securizate și gratuite

- Asociația susține generarea de statistici care să reflecte realitatea și care să nu fie bazate pe cercetări defectuoase și superficiale, inclusiv în ceea ce privește cauzele accidentelor de motocicletă, dar nu numai

- Asociația vizează asigurarea faptului că planificarea siguranței rutiere recunoaște motocicliștii drept utilizatori vulnerabili ai drumurilor publice și a faptului că alte autovehicule reprezintă o cauză substanțială a accidentelor de motocicletă. De asemenea, asociația susține măsurile care conduc la conștientizarea comportamentelor utilizatorilor care conduc la accidente de motocicletă. În plus asociația susține măsurile care iau în considerare nevoile motocicliștilor în conceperea, dezvoltarea și implementarea sistemelor de transport inteligent (ITS).

- Asociația susține utilizarea motocicletelor ca mijloc ce permite utilizatorilor să caute locuri de muncă și șanse la educație, în special în zonele în care nu este disponibil alt mijloc de transport alternativ

- Asociația susține de asemenea incluziunea socială prin organizarea de evenimente care aduc laolaltă motocicliștii, indiferent de vârstă, sex, rasă, etnie sau alte caracteristici. De asemenea, asociația susține integrarea tinerilor la nivel național și internațional prin metode specifice domeniului, comunităților și organizațiilor din domeniu.

- Asociația militează pentru reducerea TVA la echipamentele de protecție personală și la dispozitivele de securitate pentru motociclete

- Asociația susține inițiativele sustenabile care protejează posesorii de motociclete împotriva furtului de motociclete , cu condiția ca posesorii de motocicletă să nu fie nevoiți să suporte costuri care ar reprezenta o barieră în calea utilizării de motociclete, precum și măsurile care descurajează utilizarea de piese de motocicletă furate

- Asociația susține inițiativele educaționale în ceea ce privește siguranța rutieră, inclusiv la nivelul persoanelor tinere și foarte tinere

- Asociația promovează facilitarea condițiilor de transport al motocicletelor cu ajutorul altor mijloace de transport

- Asociația promovează și susține acțiunile caritabile din cadrul comunităților de motocicliști, dar nu numai.

- Asociația susține acțiunile guvernamentale și ale altor autorități în vederea creării unor condiții mai crescute de siguranță pentru motocicliști. De asemenea, asociația susține parteneriatele public- privat în domeniu.

- Asociația susține măsuri de tipul „Vision Zero” în cadrul cărora nu este acceptabilă pierderea niciunei vieți.

https://www.facebook.com/arbrro/